เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซงเล 965 จำกัด

บริษัท ซงเล 965 จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์ให้คนไทยได้ท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย และเกาหลี โดยมีผู้บริหารงานคือ กัปตันซงเล 965 จากกระแส K-POP และซีรีย์ชื่อดังหลายเรื่องในประเทศไทย ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเกาหลี ที่อยากให้คนไทยได้ไปเห็นด้วยตัวเอง

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจด้านการจัดทัวร์ เพื่อพาคนไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลี ภายใต้แบรนด์ Songlay 965  เพื่อให้คนไทยรู้จักประเทศเกาหลีมากยิ่งขึ้น และบริษัทยังดำเนินการให้บริการด้วยลูกค้าและนักท่องเที่ยวด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีมาตรฐาน และความเป็นมืออาชีพ

บริการของเรา

บริการลงทะเบียน K-ETA

ประเทศเกาหลี ได้มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ K-ETA หรือ Korea Electronic Travel Authorization ที่เป็นระบบเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศเกาหลี สำหรับคนต่างชาติ โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี C3-9

วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในระยะสั้น ซึ่งสามารถพำนักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ไม่เกิน 90 วัน

แพ็กเกจท่องเที่ยวเกาหลี

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก เที่ยวเกาหลี แบบประหยัด คุณภาพดี ด้วยบริการอย่างเป็นกันเอง